Yalın Zirve 2019 Başlıyor

Yalın Zirve öncesinde Yalın Enstitü Başkanı Sayın Yalçın İPBÜKEN ile Yalın Düşünce üzerine önemli fikirlerini aldık.
 Tarih: 26-11-2019 15:35:18   Güncelleme: 07-12-2019 21:18:18
Yalın Zirve 2019 Başlıyor

Firmaların ve yöneticilerin mücadelesini zorlaştırtan pek çok etken vardır.

Savaşlar, ekonomik ve siyasi krizler, pazar ve müşteri taleplerindeki dalgalanmalar gibi etkenler her çağda kendisini göstermiş fakat teknoloji ve bilgi ile sadece şekil değiştirmiştir.

“Yalın Düşünce” bu gibi kriz anlarında dahi şirketlerin gelişmeye devam edilmesini sağlayan bir felsefedir.

“Problem yoksa problem vardır” Taiichi Ohno

Kriz zamanları sanılanın aksine Yalın Dönüşüm için en uygun zamandır. Zorluklarla mücadele bizleri konfor alanımızdan çıkarır; çözüm arayışı sırasında alternatifler üretmemizi, yetkinliklerimizi geliştirilmemizi, kendimizin ve takım arkadaşlarımızın farklı kişisel özelliklerini ve yeteneklerini keşfetmemize olanak sağlar.

Bu bağlamda mücadele korkutucu değil iyileştiricidir. Her firmanın kendi dinamikleri ve çalışanları gibi pek çok faktör dikkate alındığında ise Yalın Dönüşümlerinin kendilerine has olduğu ve bu dönüşümün tüm çalışanların ortak eseri olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. 

Yalın Düşünce’yi tanıyın, kendinize ve firmanıza yeni bir yol açın…

Yalın Enstitü 1998’de başladığı Yalın Zirve çalışmalarına günümüzde de devam ediyor. Yalın Zirve bu sene ise “Kararlı ve sürekli bir mücadele; Yalın Dönüşüm” temasıyla 2-3 Aralıkta Şişli Radission Blue Otel’de düzenleniyor.

Yalın Zirve öncesinde Yalın Enstitü Başkanı Sayın Yalçın İPBÜKEN ile Yalın Düşünce üzerine önemli fikirlerini aldık.


Dünyada Yalın Düşünce Sistemi Nasıl Başladı?

1950’lerden itibaren motorlu araç üretiminde Japon üreticilerin payı artarken Amerikalı üreticilerin payı azalmaktaydı. 1980-1985 yılları arasında otomotiv sektörü sponsorluğunda Massachusetts Institute of Technlogy (MIT) tarafından yürütülen dünya ölçeğindeki kıyaslama çalışması bu durumun tesadüf olmadığını göstermekteydi. Araştırmanın sonuçlarının yer aldığı “Dünyayı Değiştiren Makine” adlı kitapta, israftan arındırılmış bu sistem için ilk defa “yalın” terimi kullanıldı.

Başta Ford olmak üzere büyüklü küçüklü birçok firma yeni sistemi öğrenip uygulamaya başladılar. Bu tempo 1990’lı yıllarda hızlandı ve Avrupa’ya sıçradı. Sistem yaygınlaştıkça daha da yetkinleşti ve Batılı firmalar da sistemin daha da ilerlemesi için yaratıcı katkılarda bulundular. 

Toyota fabrikalarında geliştirilen üretim sisteminin altında yatan düşünce biçimi Lean Enterprise Institute’nin kurucusu James Womack ve arkadaşları tarafından incelenerek “Yalın Düşünce” adlı kitapta öğrenilebilir ve tekrarlanabilir bir sistem yaklaşımı olarak sunuldu.

Yalnızca bir üretim tekniği olmayan Yalın, 2000 sonrası her sektöre yayılmıştır. Günümüzde hizmet sunumundan ürün geliştirmeye, kamı hizmetlerinden ticari faaliyetlere pek çok alanda başarılı uygulamalara sahip olup gün geçtikçe yeni örnekler ortaya çıkarmaktadır.

Yalın Düşünce’nin 21. Yüzyılın İhtiyaç Duyduğu Tüm Koşullara Verilebilecek En İyi Cevap Olduğunu Düşünüyoruz.

Bir arkadaşımızın kendi oluşturduğu karikatürde de görüldüğü üzere Yalın Düşünce ile bir ev inşa ediyoruz. Evin çatısı ürettiğimiz değerdir. Fakat evi oluşturan diğer öğeler vardır, bu öğeleri inşa edip bir bütün haline getirmedikçe yalın düşünceyi tam manasıyla gerçekleştirmek ve istenen sonuçların almak kolay olmuyor. Evi ayakta tutan kolonları “Operasyonel İyileştirme ve İnovasyon” ve “İnsanı Geliştirmek ve Sadakat” oluşturuyor. Temelde ise “Şirket Kültürü” yatıyor. Bu evi inşa edebilen, birleşimi başarabilen kurum ve kuruluşlar bunları gerçekleştiren liderlere de çok büyük kazanımlar sağlıyor.

Görüldüğü üzere basit bir üretim tekniğinden bahsetmiyoruz. Bir düşünce tarzından, hayat tarzından ve onun sistem dâhilinde uygulamasından bahsediyoruz. Kendine ait yöntemlerin varlığının ve insana bakışın farklılığının da vurgulanması gerekir. Çünkü Yalın Düşüncede insan çok belirleyici bir unsurdur. Hiçbir seviyedeki insan ihmal edilmiyor. Bu nedenle herkesin bu konuda farklı bir tutum, davranış ve ilişki içinde olmasını istiyoruz.

Türkiye’de yalına olan ilgi çok ciddi seviyelere ulaşmaktadır ve gün geçtikçe önemi daha çok anlaşılmaktadır. Tüm firmalar yalın düşünceyi kendi işlerinde uygulamak için büyük çaba içerisindedirler. Devletimiz de bu işi çok ciddi bir şekilde ele almış bulunmaktadır.

Yalın Düşünmenin Ana Mantığı Nedir?

Yalın araçlar müşteri için “Değer”in tanımlanması, yeni ürün ve proses geliştirmeden başlayarak; ürünün tam zamanında, istenilen kalitede ve maliyette sunulmasına kadar tüm değer zincirine hizmet eder.

Uygulamaları belirli bir süre ile ya da hedef ile sınırlamak, mevcut sonuç ile yetinmek kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüktür. Sürekli daha iyiye odaklı kararlı bir yaklaşım ve motivasyon Yalın Dönüşümün olmazsa olmazıdır.

Yalın düşünmenin uygulanma süresi ve kritik öğesi nedir? 

Bir şirket bugün ne yapıyorsa onu en iyi şekilde yapmalıdır. Bugün 250-300 kişilik bir şirket ele alınacak olursa Yalın Düşünceyi uygulamak ve Yalın Dönüşümü sağlamak en az 3 yıllık sistematik bir çabayı gerektirir. Bu süre için özellikle mal sahibinin ve bütün yöneticilerin dâhil, herkesin hizalanmış bir şekilde ne yaptığını bilmesi ve inanılmaz derecede ortak çalışma gerekir.

Sitemizde yayınlanan Yalın Dönüşüm makalelerine dikkat edilecek olursa bu çabalar kimi zaman 5 kimi zaman 7 yıla kadar uzayabilmektedir.

Bu uzun zaman aralıklarının topyekûn dönüşümü yansıttığını unutmamak gerekir. Mal sahibinin ve üst yöneticilerin tutum ve davranışlarının temel belirleyici faktör olduğunun tekrar vurgulayarak, süreçte yer alan herkesin belirli bir görev bilinci içinde 1 yıllık çalışmalarının ardından ölçülebilir ve dikkat çekici sonuçlar almak mümkün olmaktadır.

Hedef müşterinin tanımladığı değere ulaşmak ve müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini tek seferde, herkesten hızlı, ilk seferde doğru (fire vermeden), ekonomik ve kolayca karşılamaktır.

Buradaki her sözcüğün ayrı anlamları vardır.

Bu nedenle bu süreçte çalışan herkesin belirli bir görev bilinci içinde 1 yıl içerisinde ölçülebilir ve dikkati çeken sonuçları almak mümkün olmaktadır.
Bugün yaptığımız ürün ve hizmetleri en başarılı şekilde sunmak için bu sürelerde gerekli olmaktadır.
Tabi burada mal sahibinin ve üst yöneticilerin tutum ve davranışları temel belirleyici faktördür.

Bu Anlamda Kurmuş Olduğunuz Yalın Enstitü Derneği Olarak Neler Yapmaktasınız?

Yalın Enstitü Derneği olarak giderek daha da karmaşıklaşan, bilinmezliklerin arttığı bir dünyada kuruluşların rekabetçi kalabilmelerine, vizyon ve hedeflerini yerine getirmelerine destek oluyoruz. Kurulduğumuz yıl olan 2002’den beri 278 firmada yaptığımız “birlikte öğrenme” projelerinde aldığımız sonuçlar bizlere daha iddialı hedefleri sürdürme cesaretini vermektedir.

Şirketlerin ve diğer kuruluşların stratejik potansiyellerini geliştirmelerine sadece Türkiye’de değil; Avrupa’da, Rusya’da, Ukrayna’da, Ortadoğu’da, Afrika’da ve Balkanlar’da hatta Sri Lanka’da Yalın Küresel Ağ’ın (LGN) 28 uzman enstitüsünün önde gelen bir üyesi olarak destek olmakta “birlikte öğrenme” yaklaşımını hayata geçirmeye gayret etmekteyiz.

Yalın Enstitünün geliştirdiği Yalın Model Fabrikayı tesis (montaj hattı) ve know-how transferi olarak şimdiye kadar ABD, Portekiz, Hollanda, Ukrayna ve İtalya’ya ihraç ettik..

2-4 Aralık Tarihinde Yapılacak Olan Yalın Zirveden Bahseder misiniz?

 Bu yıl “Kararlı ve sürekli bir mücadele; Yalın Dönüşüm” temasıyla Yalın Enstitü olarak Yalın Zirve’ye zengin bir programla hazırlanmaktayız. Yaşadığımız zor coğrafyaya rağmen çalışma hızını hiç kesmeyen ve sürekli iyileşmeye olan inancını kaybetmeyen tüm firmalarımızla gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıllar her anlamda büyük ve köklü değişimleri beraberinde getirecektir.

Bu doğrultuda dikkatli, kararlı ve atik yaklaşımımızın bir gün dahi sekteye uğramaması gerekir. Etrafımız, yakın çevremiz ve dünyadaki oluşumlardan etkilenmeden, doğru hedef ve yolda ilerlemek her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır.

2-3 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul Radisson Blu Şişli Oteli’nde gerçekleşecek olan 9. Yalın Zirve konferansımızda, bu zor gelecek için firmalarımızın mücadeleci yolculuklarını aydınlatabilecek bir program hazırladık. Toyota Engineering Corporation Kurucu ve Üst Düzey Danışmanı Toshio HORIKIRI Toyota Üretim Sistemi bilgi ve tecrübesi ile ana konuşmacımız olacaktır.

Hemen her sektörden deneyimli, vizyoner, üst düzey konuşmacılar son 20 yılda meydana gelen önemli atılımları, kazanımları, başarı öykülerini ve gelecek yıllar için hazırlıklarını paylaşacaklar. Yalın Uygulamalar, Ürün Tasarımı, Maliyet Yönetimi, Girişimcilik ve Bilişime dair oturumların yanı sıra Yalın Enstitü’nün çok değerli uzmanlarının yer alacakları atölye çalışmalarına da katılma şansı olacaktır.

En önemlisi Yalın Enstitü’nün her geçen gün daha da geliştirdiği yurt dışına ihracatını yaptığı bir ürün haline gelen Yalın Model Fabrika yakından incelenebilmesi ve anlaşılabilmesi için 2 gün boyunca sergilenecektir. Sadece ayrılan oturumlarda değil, aralarda zaman bulduğunuz her anda burayı ziyaret edebilir ve uzmanlarımızla sohbet edebilirsiniz.

Yalın Zirve’nin her zamanki gibi değerli Yalın Uygulayıcılarının bir biri ile tanışması, bilgi alış verişi yapması ve ilişki geliştirmesi için bir fırsat yaratacağını biliyoruz. Yalın Zirve’nin çok değerli konuşmacılarının sunumlarıyla dinleyenlere güç, ilham ve moral vereceğine inanıyoruz. Bu ortamı yaratmamamızda bize destek olan ana sponsorumuz MAGMAWELD’e, zirve sponsorlarımız ÇİMTAŞ’a ve Kibar Holding’e, basın sponsorumuz SUBCONTURKEY’e ve programda yer alan tüm değerli konuşmacılarımıza şükranlarımızı sunarız.

Toyota Engineering Corporation Kurucu ve Üst Düzey Danışmanı Toshio HORIKIRI Zirvede Bizlerle

Ayrıca bu konferasımızda Toyota Engineering Corporation Kurucu ve Üst Düzey Danışmanı Toshio HORIKIRI Toyota Üretim Sistemi bilgi ve tecrübesi ile Yalın Zirve 2019’da…

Yalın Zirveye

www.yalinzirve.org.tr

adresinden ulaşabilirsiniz. 

Etiketler
  YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER YÖNETİM Haberleri
Tüm Anketler
İş Yerinde Mutsuzluğun Nedeni Nedir?
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI