Hazır Giyim İşletmeleri İçin Başarının Yolu İnternetten Geçiyor

Hazır giyim sektöründe firmalar için başarının yolu internet kullanımından geçiyor. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZBEK İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi'nde bilimsel araştırma olarak yayınladığı çalışması ile işletmelerin interneti kullanım amaçlarını ortaya çıkardı. Hazır giyim sektöründeki firmalara oldukça yön gösterici olan bu sonuçlar, rekabet üstünlüğü gibi pek çok önemli konuda şirketlere nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda yol gösteriyor. İşte o çalışma...
 Tarih: 22-07-2020 08:35:03   Güncelleme: 22-07-2020 09:44:03
Hazır Giyim İşletmeleri İçin Başarının Yolu İnternetten Geçiyor

İnternet, işletme faaliyetlerinde verimliliği artırarak işletmelere önemli rekabet avantajı sağlamaktadır.

Bu çalışmada, Türkiye için stratejik bir sektör olan hazır giyim sektöründeki işletmelerin interneti; iletişim, bilgi arama, bilgi yayma (paylaşma) ve pazarlama gibi faaliyetlerinde kullanımları incelenmiştir.

Bu anlamda İSO (İstanbul Sanayi Odası)’ya üye 103 hazır giyim işletmesi ile yapılan araştırma sonunda işletmelerin interneti kullanım amaçları ortaya çıktı.

Toplanan verilerin analizinden; hazır giyim işletmelerinin interneti;

- iletişim ve bilgi arama amacıyla her zaman,

- bilgi paylaşma amacıyla sık sık,

- pazarlama amacıyla bazen kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca; işletmelerin interneti;

- iletişim amacıyla; genellikle müşteriler, tedarikçiler ve toptancılarla iletişimde daha fazla kullandıkları,

- bilgi arama amacıyla interneti; ürün trendleri, yeni teknolojiler (makine, aparat, donanım vb.) ve yeni ürünler hakkında bilgi edinme amacıyla öncelikli olarak kullandıkları,

- bilgi paylaşma amacıyla interneti; personel ilanı, tanıtım ve toptancı-perakendecilere bilgi sağlama amacıyla öncelikli olarak tercih ettikleri ve

- pazarlama amacıyla interneti; ürün satışı, dağıtımı ve ihracatında daha fazla tercih ettikleri sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak ise; hazır giyim işletmelerinin özellikle pazarlama ve ardından bilgi paylaşımında interneti yeterince kullanamadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin giyim üretimine yapmış oldukları aşırı yatırımlardan kaynaklanan üretim fazlalığı,

 • - Asya ülkelerinin sahip olduğu maliyet avantajı nedeniyle maliyet rekabetinin çok önemli boyutlara ulaşmış olması,
 • - aşırı ürün çeşitliliği,
 • - ürün yaşam döngüsünün kısalığı,
 • - ürün talep tahmininin zorluğu,
 • - modanın hızlı değişimi,
 • - sezon sayısının fazlalığı,
 • - uzun ve esnek olmayan ürün tedarik süreleri,
 • - üretim kaynaklı problemler (beden, parça sayısı ve stok kalemlerinin çokluğu, renk, aksesuarlar ve yardımcı malzemelerin çeşitliliği vb.) gibi çok sayıda problem

günümüz hazır giyim işletmelerinin başarısını ciddi bir şekilde etkilemektedir (Özelmas Kahya, 2009; Kanat, 2012; Kaya, 2013; Kahya ve Aydın, 2014).

Ayrıca gelecekte sektördeki rekabetin daha da artacağı öngörülmektedir (Şat Sezgin, 2017). 

Bu ortamda işletmelerin başarısı;

 • - mevcut müşteriyi memnun etme,
 • - yeni müşteriler bulma,
 • - yeni ürünler üretme,
 • - ürünlerin kalitesini ve üretim hızını artırma,
 • - ürün teslim süresini kısaltma,
 • - maliyetleri düşürme ve
 • - müşteri taleplerine hızlı cevap verme kabiliyetlerine bağımlı hale gelmiştir (Karabay, 2006; Kaya, 2013).

Bu ortamda işletmelerin kendilerini başarılı kılacak kabiliyetler geliştirmelerine yardımcı olabilecek en gelişmiş teknolojilerden birsi şüphesiz günümüzde internettir (Karaduman, 2009; Özbek, 2010).

İnternet işletmelerin iletişimini güçlendirerek; müşteriye erişim, ihracat engellerini azaltma, psikolojik mesafeyi kapatmalarına yardımcı olur işletmelerin karar kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur.

Diğer taraftan işletmelerin; pazar araştırması, tutundurma, satış geliştirme, pazara hızlı cevap verebilme, maliyetleri düşürme ve rekabet avantajı sağlamalarını kolaylaştırır (Medina vd., 2017; Yuldinawati vd., 2018; Marangoz ve Özberk, 2019).

Ayrıca sağladığı bilgi sayesinde ise işletmelerin müşteriler ve küresel pazarlara erişimini kolaylaştırır (Isaac vd., 2018; Yuldinawati vd., 2018).

Daha da önemlisi internet bu faydaları 7 gün ve 24 saat kesintisiz sağlar (Medina vd., 2017).

Örneğin internet teknolojisi olan sosyal ağlar, tüketicilerin karakterlerine, değerlerine ve alışkanlıklarına göre belirlenmiş, kişi odaklı ve bireye yönelik pazarlama imkânı sunarak işletmelere önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır (Özmen, 2018).

İnternet, sağladığı bu imkânlarla günümüz işletmelerinin büyümesi ve gelişmeleri için gerekli teknolojik araçlardan biri haline gelmiştir (Isaac vd., 2018).

Bu nedenle de günümüz işletmeleri interneti neredeyse faaliyetlerinin tamamında kullanılır hale gelmiştir. 

Bu çalışmada, Türk hazır giyim işletmelerinin; iletişim, bilgi arama, bilgi yayma (paylaşma) ve pazarlama faaliyetlerinde internet kullanımları ölçüldü ve işletmelerin interneti; iletişim, bilgi arama, bilgi yayma (paylaşma) ve pazarlama faaliyetlerindeki kullanımına odaklanıldı. 

İşletmelerin İletişim Amaçlı İnternet Kullanımı

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, ürünlerini çeşitlenmesine ve işletmeler arası rekabetin artmasına neden olmuştur. Bu durumda pazarda, gücün işletmelerden tüketiciye geçmesine yol açmıştır.

Artık işletmeler, ürün üretmeden önce hedef tüketicisinin istek ve ihtiyaçlarını saptamak ve onları tatmin edecek mal ve hizmetler üretmek durumundadırlar. Böylece işletmelerin başarısı, mevcut ve potansiyel müşterileriyle etkin ve devamlı iletişim kurabilme yeteneklerine bağımlı hale gelmiştir (Burucuoğlu, 2011; Ersoy ve Gülmez, 2013; Duygun ve Alnıpak, 2017).

İşletmelerin bu iletişimi sağlayabilmeleri için kullanacağı araçlar; radyo, tv, internet, gazete vb. kitle iletişim araçlarıdır (Çakır ve Topçu, 2005).

Bu iletişim araçları içinde internet sahip olduğu; web siteleri, elektronik postalar, arama motorları, online (çevrim içi) reklamlar gibi pek çok araç sayesinde günümüzde bu iletişimi sağlayabilecek en gelişmiş teknolojilerden birisi durumundadır (Aktan, 2015).

İnternetin sahip olduğu bu araçlar; işletmelere tüketicileriyle, yazılı (e-posta, anlık mesajlaşma), sözlü ve görüntülü iletişimi (telekonferans, video konferans, ortak veri tabanı, sesli-görüntülü iletişim) hızlı, güvenli ve ucuz bir şekilde gerçekleştirmelerine imkân tanımaktadır (Şahin ve Demir, 2005; Acılar, 2007; İyiler, 2009; Özbek, 2010; Karaca, 2012; Çelik, 2016).

İnternetin işletmeler tarafından iletişim amacıyla kullanılması işletmelere; dünyanın herhangi bir yerindeki müşteriyle iletişime geçebilme, müşterinin ürünler hakkındaki düşüncelerini öğrenebilme, kişiye özgü giysi siparişleri alarak müşteri kitlesini genişletebilme, diğer işletmelerle ilişki ve stratejik ortaklıklar kurabilme, üretim, pazarlama ve yönetim gibi faaliyetlerini coğrafi konumdan bağımsız olarak en yüksek verimliliği elde edebileceği farklı ülke ve / veya bölgelere konumlandırarak bağımsız yürütebilme imkânı sunmaktadır (Acılar, 2007; İyiler, 2009; Karaduman, 2009; Turhan vd., 2010; Özbek, 2010; Özmen, 2011; Ünver, 2013).

İşletmelerin Bilgi Arama Amaçlı İnternet Kullanımı

İşletmeler, faaliyetlerini (araştırma - geliştirme, üretim, pazarlama, satış sonrası hizmetler vb.) sürdürebilmek için bilgiye ihtiyaç duyarlar. Günümüzde pek çok bilgi kaynağı mevcut olsa da; en gelişmiş, en hızlı ve ucuz bilgi kaynağı şüphesiz internettir (Acılar, 2007; Aktan, 2015; Yuldinawati vd., 2018).

İşletmeler, kamu-sivil toplum kurumları ve rakiplerinin web sayfaları, sosyal medya ve e-posta gibi internet teknolojilerinden yararlanarak bilgi ihtiyacını karşılama yoluna giderler.

İnternet sayesinde işletmeler; rakiplerin durumu, yeni üretim teknolojileri ve tedarikçiler gibi işletme için hayati derecede önemli bilgiler edinebilirler.

Ayrıca potansiyel pazar belirleme, pazar potansiyelini ölçme, pazardaki ürün trendleri ve yenilikler, müşteri satın alma gücü ve davranışı, müşterinin üründen beklenti ve memnuniyet gibi önemli bilgiler de sağlayabilir.

Bu bilgileri doğru elde eden ve kullanan işletmeler ise amaçlarına daha kolay bir şekilde ulaşabilirler (Acılar, 2007; İyiler, 2009; Turhan, 2010; Karaca, 2012; Aktan, 2015). 

İşletmelerin Bilgi Yayma (Paylaşma) Amaçlı İnternet Kullanımı

Bilgi paylaşımı işletmelere; en uygun tedarikçiler hakkında bilgi ve tedarik zinciri üyelerine güncel ve doğru veri sağlar (envanter, tedarik süresi, ödeme, faturalama vb.), işletmelerin müşteri ilişkilerini geliştirir, sipariş girme hatalarını ve iş tekrarlarını azaltır ve iletişimlerini hızlandırır (Karaduman, 2009; Gürsoy, 2013).

Bu nedenlerle işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek ve başarılı olmak için paydaşlarıyla (çalışanlar, diğer işletmeler, müşteriler, tedarikçiler vb.) gönüllü olarak bilgi paylaşımı gerçekleştirirler (Demirel, 2008).

İşletmelerin internetten bilgi paylaşımına, kendileri ve ürünleri hakkında bilgi içeren web sitelerini oluşturarak başlamışlardır (Yıldız ve Özsoy, 2013; Ünver, 2013; Çelik, 2016; Duygun ve Alnıpak, 2017).

İlerleyen zamanla işletmeler internetten bilgi paylaşımı yoluyla, web siteleri ve e-posta kullanarak, müşterilerine çok daha fazla sayıda ürün seçeneği sunabilmekte, ürün ve hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi paylaşma, tanıtım ve satış yapma imkânı elde etmişlerdir (Elibol ve Kesici, 2004; Özmen, 2011; Karaca, 2012).

Ayrıca yine işletmeler internet sayesinde, pazara sundukları ürün ve hizmetleri destekleyecek; video, ses, grafik, yazı ve animasyon gibi araçların hepsini aynı anda ve bir arada kullanarak, ürün veya hizmetleri hakkında 7 gün 24 saat, hızlı ve çok düşük maliyetle, paydaşlarına bilgi paylaşabilmektedirler. Paydaşları da bu bilgileri kendi aralarında paylaşabilme imkânı elde etmişlerdir (Acılar, 2007; Özmen, 2011; Ünver, 2013).

İşletmelerin Pazarlama Amaçlı İnternet Kullanımı

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, geleneksel pazarlamayı değiştirerek tüm pazarları kısıtlamasız ve hızlı bir şekilde ürün satılabilir tek bir pazar haline dönüştürmüştür (Akbaba ve Özdemir, 2013).

Bu yeni pazar; hızlı, birebir iletişim olanağı sağlayan, kullanımı kolay, maliyeti düşük, geleneksel pazarlamadaki zaman alıcı ve mali yük getiren birçok aşamayı (büro açma, dağıtıcı bulma, stoklama, reklam vb.) ortadan kaldıran, rekabet gücünü artıran, ürünleri daha geniş tüketici kitlesine etkili ve ucuz bir şekilde pazarlayabilmeye olanak sağlayan internet teknolojilerini kullanmayı gerektirmektedir (Yeniceri, 2008; İyiler, 2009; Akbaba ve Özdemir, 2013; Ünver, 2013; Yıldız ve Özsoy, 2013; Aktan, 2015; Kızılaslan ve Ünal, 2015; Öztürk, 2016; Doğanlar, 2016).

İnternet sayesinde işletmeler;

 • - web sitesi ve e-postayı kullanarak dünyanın her yerindeki internet kullanıcısı tüketiciye 7 gün 24 saat ulaşabilmekte, reklam ve tanıtım broşürlerini basmak yerine e-posta ile dağıtabilmekte (Turhan vd., 2010),
 • - web sayfası aracılığıyla üye müşterilerinden elde ettiği verileri kullanarak çok daha etkin ve daha az maliyetli pazarlama faaliyetleri geliştirebilmekte (Çelik, 2016),
 • - sosyal ağları izleyerek tüketicilerinin, düşüncelerini ve tercihlerini yönlendiren etmenleri belirleyerek tüketicileri yönlendirebilmektedir (Say, 2015).

Kısaca basit bir yerel işletme internet teknolojilerinden yararlanarak tüm dünyaya ürün pazarlayabilir duruma gelmiştir (Akbaba ve Özdemir, 2013).

Yukarıda açıklanan avantajları düşünüldüğünde; internete gereken önemi veren ve işletme faaliyetlerinde interneti yaygın şekilde kullanan işletmelerin, rekabet avantajı elde edebileceklerini söyleyebiliriz (Karaca, 2012; Akbaba ve Özdemir, 2013; Gündebahar ve Khalilov, 2013; Doğanlar, 2016; Şat Sezgin, 2017).

İşletmelerin internet kullanımlarıyla ilgili yapılan diğer araştırmalarda oldukça faydalı sonuçları göstermektedir

Onyijen vd. (2019), Güneybatı Nijerya’daki sosyal medya platformlarının etkinliklerini işletme düzeyinde incelemişlerdir.

- Bu amaçla, 400 tüketici teknolojisi ve giyim işletmesinden yapılan analizlerden; işletmelerin ürün pazarlama faaliyetleri için sosyal medya platformlarını kullanmalarının satış performansları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca müşteri sadakatinin sosyal web platformları üzerinden kazanılabileceğini tespit etmişlerdir.

Yuldinawati vd. (2018) Endonezyalı KOBİ girişimcilerinin internet hakkındaki görüşlerini, 32 KOBİ girişimci üzerine yaptıkları araştırma sonunda Endonezyalı girişimcilerden, interneti kullanmayan ve internetin işletmelerinin performansını artırabileceğine inanmayan birçok girişimci olduğu tespit edilmiştir.

- Ayrıca girişimcilerin; internet bilgi becerileri, internet iletişim becerileri, internet içeriği oluşturma becerileri ve internet pazarlama becerileri gibi motivasyon ve becerilerden yoksun olduğunu tespit edilmiştir.

Sharifonnasabia vd., (2018) Malezya’daki (Kuala Lumpur ve Selangor) 77 turizm KOBİ’lerinin internet kullanımını araştırdı ve analizden; KOBİ’lerin çoğunun internet kullanımını önemli buldukları, KOBİ’ler arasında web kullanımı ve benimseme düzeyinin orta düzeyde olduğu, KOBİ faaliyetleri ve KOBİ’lerin büyüklüğünün internet kullanımı ve benimseme üzerinde önemli olduğu ve ayrıca internet algısı ve KOBİ faaliyetlerinin KOBİ’lerin organizasyon performansını önemli ölçüde artırabildiği sonucuna ulaşmışlardır.

Mukamanzi ve Ndikubwimana (2018) Ruanda’daki 180 KOBİ’de Bilgi İletişim Teknolojilerini (BİT) benimseme ve kullanmasını etkileyen faktörleri araştırdılar ve Elde edilen verilerden; KOBİ’lerin BİT’i benimsenmesinde algılanan maliyetlerin ve dış faktörlerin önemsiz olduğu, algılanan fayda, algılanan maliyet ve BİT bilgisinin BİT›in benimsenmesinde önemli olduğunu tespit etmişlerdir. 

Karaman ve Sayın (2017) küçük otel işletmelerinde internet kullanımını araştırdılar ve Mersin’in Silifke ilçesinde 45 küçük otel yöneticisine yüz yüze görüştükleri çalışma sonucunda küçük otellerin çoğunluğunda internetin kullanıldığı fakat yöneticilerinin internetin kullanım alanları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını tespit etmişlerdir.

Mokhtar (2015) Malezya’daki 10 küçük işletmelerin internet pazarlamacılığını araştırdı ve analizlerden internet pazarlamasını benimseyen küçük işletmelerin pazarlarını genişlettikleri, pazarlama maliyetlerini düşürdükleri ve müşteri ilişkilerini geliştirdikleri sonucuna ulaşmıştır.

Yamoah (2014) Gana’daki 6 küçük ve orta ölçekli işletmelerin interneti pazarlama amacıyla kullanımlarını araştırdı ve sonunda; internette pazarlanan ürün ve hizmetleri kullanan tüketici sayısının artmakta olduğu, çevrim içi iş hacminin hâlâ düşük olduğu, işletmelerin internet pazarlamasıyla ilgili istekli oldukları, tüketicileri iyi bilgilendirilmemiş ve eğitimli olmadıkları ayrıca ülkedeki internet kaynaklarının sınırlı olması, internet iş işlemleri için çaba harcanmak zorunda kalınmasının internetten pazarlama için önemli dezavantaj olduğu sonucuna varılmıştır.

Araştırma Sonuçlarına Göre Hazır Giyim Firmalarının Genel Durumu

Araştırmaya katılan işletmelerin;

 • - %33,9’u kendi ürününü üretmekte,
 • - %29’u fason üretim yapmakta,
 • -  %20,9’u kendi ürünlerini fason olarak ürettirmekte ve
 • - %16’sı ise ürün pazarlamaktadır.

Ayrıca işletmelerin;

 • - %65’i kendi markasına sahip,
 • - %88,3’ü ihracat yapmakta ve
 • - %52,4’ü ithalat yapmaktadır.

Araştırmaya katılan işletmelerin

 • - %86,4 (89 adet)’ü internet sitesine sahipken,
 • - % 13,6 (14)’sının internet sitesi bulunmamaktadır.

Ayrıca işletmelerin

 • - %53,3 (55)’ü internet sitesi için bütçe ayırırken,
 • - %46,7 (48)’si ayırmamaktadır.

Araştırmaya katılan hazır giyim işlemelerinin,

 • - %13,6’sının internet sitesi bulunmamakta ve
 • - %53,3’ü internete bütçe ayırmamaktadır.

Bu durum genel olarak hazır giyim sektörünün internetin önemini henüz yeterince kavrayamamış olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Ayrıca hazır giyim işletmelerinin;

 • - “her zaman” ve “sık sık” düzeyde internet kullanan işletmeler ve
 • - “Hiçbir zaman” ve “Nadiren” düzeyinde internet kullanan işletmeler şeklinde iki guruba ayrıldıkları tespit edilmiştir.

Öncelikle interneti “Hiçbir zaman” ve “Nadiren” düzeyinde kullanan hazır giyim işletmelerinin internet kullanımlarını geliştirmeleri sektördeki gelecekleri açısından önemlilik arz etmektedir.

Araştırmaya göre; hazır giyim işletmeleri iletişim amacıyla interneti her zaman kullanmakta oldukları tespit edilmiştir.

İşletmelerin iletişim amacıyla internet kullanımların da ise; müşteriler, tedarikçiler ve toptancılarla iletişimde kullanımının, çalışanlarla ve perakendecilerle iletişimde kullanımından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Bu durum işletmelerin, çalışanları ve perakendecileriyle iletişimlerinde internet kullanımlarını geliştirebileceklerini ortaya koyması açısından önemlidir.

Hazır giyim işletmelerinin bilgi arama amacıyla interneti her zaman kullanmakta oldukları tespit edilmiştir.

İşletmelerin bilgi arama amacıyla internet kullanımında; ürün trendleri, yeni teknolojiler (makine, aparat, donanım vb.) ve yeni ürünler hakkında bilgi arama amacıyla kullanımının, müşteri memnuniyeti, rakipler ve pazar araştırması için kullanımından daha yüksektir.

Bu durum işletmelerin; müşteri memnuniyeti, rakipler ve pazar araştırması için bilgi arama amacıyla internet kullanımlarını geliştirebileceklerini göstermesi açısından ayrıca önemlidir.

Hazır giyim işletmelerinin interneti bilgi paylaşma amacıyla  sık sık kullandıkları tespit edilmiştir.

İşletmelerin bilgi paylaşma amacıyla internet kullanımında; personel ilanı, tanıtım ve toptancı-perakendecilere bilgi paylaşmak amacıyla kullanımının, reklam, tedarikçiler ve ürün tanıtım amacıyla internet kullanımından daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durum işletmelerin; reklam, tedarikçiler ve ürün tanıtımı için bilgi paylaşımı amacıyla öncelikli olmak üzere diğer kullanım alanlarında da internet kullanımlarını geliştirmeleri gerektiğini göstermektedir.

Hazır giyim işletmelerinin pazarlama amacıyla interneti bazen kullanmakta oldukları tespit edilmiştir.

İşletmeler pazarlama amacıyla internet kullanımında; ürün satışı, dağıtım ve ihracat amacıyla internet kullanımının, elektronik pazar yerleri ve ürün ithalatı için internet kullanımından daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durum işletmelerin; elektronik pazar yerleri ve ürün ithalatı için internet kullanımları başta olmak üzere tüm pazarlama faaliyetlerinde internet kullanımlarını geliştirmesi gereğini göstermektedir.

Ayrıca araştırma sonucunda ulaşılan diğer sonuçlar şunlardır;

 • - İnternet sitesi sahibi olan ve internete bütçe ayıran işletmeler,
 • - internet sitesi sahibi olmayan ve internete bütçe ayırmayan işletmelerden daha fazla interneti iletişim ve bilgi arama amacıyla kullanmaktadır. 
 • - Marka ve internet sitesi sahibi olan ve internete bütçe ayıran işletmeler,
 • - marka ve internet sitesi sahibi olmayan ve internete bütçe ayırmayan işletmelerden daha fazla interneti bilgi paylaşma amacıyla kullanmaktadır.
 • - Marka sahibi, ihracatçı ve ithalatçı olan işletmeler,
 • - marka sahibi, ihracatçı ve ithalatçı olmayan işletmelerden daha fazla interneti pazarlama amacıyla kullanmaktadır.

Özellikle interneti “Hiçbir zaman” ve “Nadiren” kullanan hazır giyim işletmelerinin internet kullanımları, üyesi oldukları Sanayi Odaları ve İhracatçı Birlikleri gibi kurumlar tarafından verilecek eğitimler yoluyla geliştirilmesi Türk hazır giyim sektörünün geleceği açısında yararlı olabileceği kanaatine varılmıştır. 

KAYNAKÇA

[1] ACILAR, A.; “Küçük ve Orta Büyüklükteki İsletmelerin İnternet Kullanımını Etkileyen Faktörler (KOSGEB Bursa Alt Bölgesinde Bir Alan Araştırması)”, T.C. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Kütahya (2007)
[2] ANONİM1; “2008 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları”, T.C. Başbakanlık İstatistik Kurumu Haber Bülteni, Sayı: 138, Ankara, Ağustos 2008
[3] ANONİM2; “Sanal pazar gençleri çekti; 17 bin kişiye geçim kapısı oldu”, İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Haber Bülteni, Sayı: 2009/6, İstanbul, Mart 2009
[4] ANONİM3; “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması, 2008”, T.C. Başbakanlık İstatistik Kurumu Haber Bülteni, Sayı: 183, Ankara, Kasım 2008
[5] ATALA, S.; “İnternet Üzerinden Reklam ve Türkiye Uygulaması”, T.C. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa (2006)
[6] BAYRU, P.; “Elektronik Basında Tüketici Tercihleri Analizi: Yapay Sinir Ağları İle Lojit Modelin Performans Değerlendirilmesi”, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul (2007)
[7] BÜBERCİ, H.,E.; “Elektronik Ticaret ve Web Sayfalarına İlişkin Değerlendirmeler: Otobüs Taşımacılığı Sektörü Yöneticileri Üzerine Bir Uygulama”, T.C. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya (2007)
[8] DAL, V., ÖZBEK, A.; “Avrupa Birliği ve Türk Hazır Giyim Sanayindeki E-ticaret Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com ISSN:1304-0278 Güz- 2006 C.5 S.18 (106-123)
[9] GÜRSES, A., T.; “Internet Perakendeciliği ve Türkiye’de Turizm Sektöründe Uygulamaları”, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, (2006) [10] İNAL, H.; “İnternette Markalama ve Müşteri İlişkileri”, T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul (2006)
[11] İYİLER, Z.; “Elektronik Ticaret ve Pazarlama”, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, (2007)
[12] İYİLER , Z.; “KOBİ’lerin Pazarlamada Bilgi Teknolojisi Kullanımı (Pazarlama Amaçlı KOBİ Web Sitelerinin Etkinleştirilmesi)”, İGEME –Say. 29, 2005/1, Ankara (2005)
[13] KARAN ADİN, C.; “İşletmeden İşletmeye (B2B) E-Ticaret ve Kütahya İlinde Bilişim Sektörü İşletmelerinin İncelenmesi”, T.C. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya (2007)
[14] KARAOYVAD, İ.; “Çokuluslu Şirketlerin İnternet Ortamındaki Reklam Stratejileri”, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul (2006)
[15] KIRIM, M.; “İnternet Kullanan Tüketicilerin İnternetle Alışveriş Yapma Durumları ve Buna İlişkin Görüşleri”, T.C. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara (2007)
[16] ÖZBEK, A.; “Türk Hazır Giyim Sanayinde Alternatif Pazarlama Aracı Olarak İnternet”, Konfeksiyon Teknoloji Dergisi, Sayı. 83, Mart, İstanbul (2009)
[17] ÖZEN, H.; “İnternetten Satın Alma Davranışı İle Risk ve Fayda Algılamaları Arasındaki İlgi”, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul (2007)
[18] SAR, E.; “İnternet Reklamlarının Ölçülebilirliği ve Uygulamaları”, T.C
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul(2007)
[19] YİĞİTOĞLU, V.; “Türkiye’de İnternet Reklâmcılığı ve İnternet Kullanıcılarının Internet Reklâmlarına Karşı Tutum ve Davranışları”, T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (2006)
[20] YÜCEL, E.; “Görsel Öğeler Açısından Web Siteleri”, T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara (2007)
[21] http://www.itkib.org.tr/default.asp?CID=ITKIB&urlID=501&dropdownid= uyeliste [22] İncelemesi Yapılan Hazır Giyim İşletmelerinin Web Siteleri

KAYNAK

Özbek, A . (2010). Türk hazır giyim sanayinde internet kullanım amacının belirlenmesi . Verimlilik Dergisi , 2010 (2) , 93-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik/issue/21752/233859

Etiketler
  YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER TEKSTİL Haberleri
Tüm Anketler
İş Yerinde Mutsuzluğun Nedeni Nedir?
BİZİ TAKİP EDİN
 • YUKARI